Najbolja rješenja za dijagnostiku kartice
 • Brza otprema i
  dostava
 • Najviša kvaliteta
  Standard i sigurnost
 • 100% zadovoljstvo
  Zajamčena
 • Najbolja vrijednost za
  tvoj novac
 • Izvrstan kupac
  Servis

garancija

Ovaj dokument definira uvjete i uvjete valjanosti jamstva koje je dodijelila tvrtka Carscanners, od kojeg vi u svojstvu Kupca kupujete sučelje za dijagnostiku motornih vozila predstavljenih marki ABRITES, Simon Touch, Carscanners, u daljnjem tekstu radi skraćivanja "hardvera" ili "proizvoda".

1. GARANCIJSKO PERIOD
Ako se poštuju dolje navedeni jamstveni uvjeti, Naručitelj će dobiti jamstvo kupljenog hardvera u trajanju od jedne godine. Jamstveni rok stupa na snagu na datum izdavanja računa.

2. OGRANIČENO JAMSTVO ZA HARDWARE I ODGOVORNOST
Carscanners ovim putem vam dajemo jamstvo (ako ste prvi kupac hardvera) koje pokriva sve komponente sadržane u kutiji koju ste dobili. Jamstvo pokriva sve oštećene materijale i proizvodne nedostatke tijekom razdoblja od dvije godine od datuma kupnje ("jamstveno razdoblje").
Međunarodno jamstvo proizvođača pokriva sve troškove povezane s vraćanjem proizvoda za koje se pokazalo da su neispravne u odnosu na njegove izvorne specifikacije pomoću popravka ili zamjene oštećenih dijelova, kao i troškove nastale u vezi s popravljanjem. Prema nahođenju Carscanners, kupcu se može pružiti novi hardverski proizvod, umjesto da se oštećeni proizvod popravi. Obveze od Carscanners a vaši potencijalni zahtjevi bit će ograničeni na popravak ili zamjenu hardvera u skladu s uvjetima i odredbama ovog jamstva.

3. UVJETI
Kupac je jedina osoba koja ima pravo na ovo jamstvo izdano od strane Carscanners, Ako kupac vrati hardver koji je predmet ove garancije u skladu s poglavljem 4 unutar odgovarajućeg jamstvenog razdoblja i nakon obavljene tehničke analize Carscanners odlučuje na temelju valjanih dokaza da hardver ne ispunjava zahtjeve ovog jamstva, Carscanners prema vlastitom nahođenju popraviti ili zamijeniti hardver ili njegov oštećeni dio.
If Carscanners će odlučiti zamijeniti proizvod, ali nije u stanju jer to više nije proizveden ili nije dostupan na zalihama, Carscanners mogu zamijeniti hardver sličnim hardverskim proizvodom (u tom slučaju dizajn i specifikacije proizvoda hardverskog proizvoda mogu se razlikovati od onih u originalnom hardverskom proizvodu).
Ovo ograničeno jamstvo primjenjuje se samo ako je hardver pravilno spojen i korišten u okviru radnog opsega i okolišnih uvjeta, kako je istaknuto u tehničkim specifikacijama i uputama za uporabu.
Carscanners surađivat će na tehničkom rješenju problema.
Jamstvo se ne primjenjuje na oštećenja i nedostatke uzrokovane prirodnom katastrofom, zlouporabom, nepravilnom uporabom, neuobičajenom uporabom, nepažnjom, nepoštivanjem uputa za uporabu koje je izdao Carscanners, modifikacije uređaja, popravni radovi koje izvode neovlaštene osobe. Jamstvo ne obuhvaća uobičajenu amortizaciju uređaja i sljedeće slučajeve:

Carscanners zadržava pravo donošenja konačne odluke u vezi s valjanošću svakog jamstva.
If Carscanners Dakle, zahtjevi, proizvodi koji ne udovoljavaju zahtjevima ili oštećeni proizvodi postaju vlasništvo Carscanners odmah nakon što takvi proizvodi budu zamijenjeni sa Carscanners.

4. GARANCIJSKE ZAHTEVE
Svi gore navedeni jamstveni uvjeti vrijede u slučaju da zastupnik Carscanners ima pristup oštećenom proizvodu u svrhu potvrđivanja takve manjkavosti. Izjave o jamstvu trebaju se objaviti, a proizvode vratiti Carscanners u roku od 30 dana od datuma utvrđivanja nedostataka, pri čemu treba navesti najmanje sljedeće podatke (mogu se zatražiti i dodatne informacije):

5. nedostatak utjecaja i drugih jamstava
Jamstvo i pravni lijekovi predviđeni odredbama i uvjetima ograničene garancije predstavljaju jedinu garanciju koju je dao Carscanners s obzirom na proizvode; ovo jamstvo zamjenjuje sva druga izričita ili implicitna jamstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, prodajna jamstva ili jamstva za primjerenost za uporabu u određene svrhe, pri čemu će ovo jamstvo ukinuti sva takva jamstva. Carscanners ne snosi odgovornost za gubitak podataka ili funkcionalnosti, prethodno izgubljene koristi, gubitke ili štetu nastalu od strane Kupca ili treće strane koje su nastale uporabom hardvera i bez obzira jesu li takve štete izravne, neizravne, posebne ili slučajne.
Sadašnji uvjeti određuju cjelokupnu odgovornost i sve obveze Carscanners u odnosu na kupca i predstavlja jedini i isključivi način naknade na koji ovaj ima pravo u vezi s oštećenim proizvodima ili s proizvodima koji ne zadovoljavaju zahtjeve koji Carscanners je dodijelio klijentu, bez obzira na to jesu li takve štete utemeljene na bilo kojem jamstvu koje nije izričito spomenuto u ovim uvjetima i odredbama ugovora, kršenjem zakona, odredbi ugovora ili bilo kojeg drugog pravnog načela, čak i ako su takve pogreške najavljene Carscanners i Carscanners svjestan ih je.

6. OGRANIČENJA I UVJETI
Ovaj dokument je ograničeno jamstvo i isključuje bilo kakve posebne, sporedne ili neizravne štete, kao što su prijeteće koristi, imovinska šteta ili drugi troškovi koji ovdje nisu izrijekom spomenuti.
Na zahtjev, predstavnici v Carscanners bit će omogućen pristup oštećenom proizvodu u svrhu potvrde oštećenja.

Želite li ostati informirani?

Pretplatite se kako biste dobili sve najnovije vijesti, ažuriranja i ponude.

© Copyright 2018 Carscanners. Sva prava pridržana.